Norsk skole i Spania? Eller kanskje Beijing eller USA?

Familier som skal flytte til utlandet med barn, søker som regel etter en norsk skole på den aktuelle destinasjonen. Heldigvis er Globalskolen overalt.

Publisert
27. august. 2020

Når barnefamilier skal flytte utenlands, gjerne på grunn av jobbsituasjonen til en av foreldrene, er skolegang for barna noe av det første de undersøker.

Finnes det en norsk skole i det landet eller i den byen? Kan barna følge norsk undervisning på en eller annen måte? Og hvor finnes informasjon?

Norske skole i Italia

Da googler de f.eks norsk skole i Italia, beste norske skole i Frankrike, Australia, eller hvor det måtte være. I noen få tilfeller finner de norske skoler i nærheten som følger den norske læreplanen, men det hører med til sjeldenhetene. 

Om barna skal gå på en lokal eller internasjonal skole, vil de gå glipp av de særnorske fagene samfunnsfag, KRLE og norsk. Dermed må foreldrene søke videre etter andre alternativ. Heldigvis finnes tilbudet, nemlig Globalskolen.

Les også: Hva er Globalskolen?

La barna lære norsk i utlandet, uansett hvor du bor

Uansett hvor du og din familie måtte flytte, kan barna bli elev ved Globalskolen. Det eneste du trenger, er å kunne koble deg til internett. Og når foreldrene finner ut av det, og hva Globalskolen kan tilby, ja, så blir valget enkelt.

Globalskolen tilbyr kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE fra 1. til 10. klasse. Det betyr at barn som har gått på skole i utlandet, kan gli sømløst inn i det norske skolesystemet igjen når de flytter tilbake til Norge.

Hvem kan søke på Globalskolen? Og når er søknadsfristen?

For å kunne delta i nettundervisningen hos Globalskolen stilles følgende krav: 

  • Eleven må være mellom 6 og 16 år.
  • Eleven må bo i utlandet i minst et halvt år.
  • Eleven må delta på en lokal eller internasjonal skole.
  • Eleven må være norsk statsborger. 

Undervisningsopplegget er tilpasset den enkelte elev, og er svært fleksibelt.

Søknadsfristen er 30. august for høstsemesteret og 30. januar for vårsemesteret. Globalskolen har begrenset med skoleplasser og opererer etter prinsippet om “førstemann til mølla”. Desto tidligere man søker, desto større sjanse er det for at barnet blir sikret en skoleplass.