Norsk som andrespråk i Globalskolen

Illustrasjonsfoto Colourbox

«Er det virkelig sant? Gir dere undervisning i norsk som andrespråk?» Denne meldingen fikk Globalskolen nylig fra en far. Sønnen er flerspråklig og trenger en norskopplæring som er tilpasset dette.

Publisert
10. februar. 2021

Tekst: Ingebjørg M. Lyster

Rektor i Globalskolen, Lilli Brenne Røv, forteller mer enn gjerne om det omfattende tilbudet skolen har innen norsk som andrespråk, og begynner med å fortelle om S-klassene.

–S står for start, og disse klassene er for våre yngste elever som ikke har noe særlig erfaring med norsk i det hele tatt. Vi blir litt stolte når elever fra S-klasser forteller oss at «nå kan jeg snakke med bestefar i Norge». Vi har elever som har begynt hos oss uten å kunne norsk, og så har de fulgt andrespråksundervisningen i F-klassene helt til de er går ut som 16-åringer.

–Så F-klassene har elever som behersker en del norsk?

Ja, F står for flerspråklig. I disse klassene har vi undervisning som ligner på de ordinære klassene, men med mer fokus på ordforråd, rettskriving, grammatikk, norsk kultur og spesielle utfordringer i det norske språket.

–Hvilke utfordringer kan det være?

Rektor i Globalskolen, Lilli Brenne Røv

–Norsk syntaks er et typisk eksempel, altså hvordan vi bygger setninger på norsk. Norsk uttale er et annet eksempel. De av elevene våre som har to norske foreldre, behøver ikke opplæring i dette på samme måte.

–Så andrespråksopplæringen er for dem som ikke har to norske foreldre?

–Ja, det er den typiske F-eleven. Men vi har også eksempler på norske familier som har bodd så lenge i utlandet at det norske språket blir mer og mer borte hos barna.

–Hvilke resultater ser dere av undervisningen i F-klassene?

–Både elever og foreldre forteller oss at barna blir tryggere i sitt norske språk, men også i sin norske identitet. Flere av elevene velger senere å komme til Norge for å bo her en periode, gå på skole og studere. Rundtom i hele verden fins det nå mennesker som behersker godt norsk i tillegg til sine førstespråk. Den tanken er en karamell vi liker å suge litt på innimellom, innrømmer rektoren med et lite smil. –Vi tenker at Globalskolen betyr noe for Norge og for språket vårt.