Norskopplæring i Globalskolen – Startnorsk 1.–2.

Startnorsk-klassene er rettet mot elever som har begrenset kjennskap til norsk språk. I Globalskolen har vi to startnorsk-klasser, S1.–2. og S3.–6. I denne artikkelen får du en kort introduksjon av en leksjon i Startnorsk 1.–2. trinn, og du får møte Vivian fra trinnet og lese hva faren sier om språkutviklingen fra oktober til mai. Møt elev, far og lærere fra Startnorsk 1.–2. trinn:

Publisert
13. juni. 2019

I leksjon 26 var læringsmålene bokstaven y, ukedagene, månedene og årstidene. Se introfilmen til leksjonen, og se hvordan Vivian løser oppgaven med bokstaven y på en glimrende måte.

Les kommentar fra far, litt morsom oppdatering/informasjon:

Hei, Turi
Vi hadde nettopp besøk fra Norge, og det var veldig morsomt å se hvor mye mer Vivian forstod siden oktober, da vi var en tur hjemme. Hun ble veldig gira da hun hørte ord i samtaler som hun hadde lært i Globalskolen, og var veldig flink til å delta litt på norsk selv. Ordforrådet hennes har vokst enormt. Det skal bli gøy å se hvordan hun/vi bygger på dette til neste års kurs. Selv om jeg ikke har vært like flink til å holde skjema dette semesteret på grunn av usedvanlig mye jobbreising, som jeg heldigvis er ferdig med nå, har hun lært mye!

Daniel Gundersen