Nye verktøy i Globalskolen

Skjermfilming OBS tilbakemelding
Skjermdump OBS skjermfilming tilbakemelding

«Personlig oppfølging» er som et lite mantra for lærerne i Globalskolen. I løpet av det siste året har de tatt i bruk nye verktøy for å bli enda bedre på akkurat dette.

Publisert
30. mars. 2022

Tekst: Ingebjørg M. Lyster
Foto: Lilli Brenne Røv


Virtuelt webkamera – OBS

Lars Arne Muren er læreren som oppdaget at programmet OBS hadde fått funksjonen virtuelt webkamera. Med stor entusiasme har han og Toril Kalland nå overført kunnskapen til hele kollegiet. Det gir lærerne enda større mulighet til å være nær elevene som er spredt rundt i hele verden.

–Elevene våre har fått personlig svar fra læreren sin så lenge Globalskolen har eksistert, forklarer Toril. –Det har vært vårt varemerke. I mange år har vi hatt muligheten til å svare med både tekst, bilder og video, men nå tar vi dette et steg videre.


Bildemikser

Lars-Arne demonstrerer hvordan han bruker programvaren OBS og en ekstra liten sak som er en bildemikser. Bak knappene på panelet har han programmert inn ulike hendelser som styrer hva som vises på skjermen og blir med i filmen.

–Se nå, sier Lars-Arne idet han tar oss med inn i ett av elevsvarene som ligger og venter på en vurdering. Han setter på webkamera, starter et opptak og dukker dermed opp på skjermen sammen med elevens svar. Vi ser eleven som starter med å lese høyt for lærer. Lars-Arne lytter smilende og kommenterer det har hører. Han ser også på de skriftlige oppgavene som er levert, og han kommenterer dem mens han skriver noen ord som eleven bør øve litt mer på. Så sender han filmen og det skriftlige svaret til eleven.


Asynkron undervisning

Globalskolens elever er naturlig nok våkne til ulike tider, og derfor driver Globalskolen med det som kalles asynkron undervisning. Bare unntaksvis møtes elev og lærer direkte på skjerm. Elevene får leksjoner som de jobber med når det passer for dem innen en tidsfrist. Derfor har det å oppnå god kontakt mellom elev og lærer alltid vært et tema for utforsking i den snart 25 år gamle nettskolen.


Teknologi kjent blant gamere

–Vi lærerne er blitt så inspirerte av denne teknologien som egentlig er best kjent blant gamere, smiler Toril. –Det at vi kan snakke til eleven mens vi ser på oppgavene de har gjort, gjør det både lettere for oss å forklare og helt sikkert lettere for eleven å forstå hva vi mener. Dessuten føler både elever og lærere at vi blir bedre kjent med hverandre.

Les også Globalskolelærerne som filmskapere


Vil du lese mer om Globalskolen, les Nettundervisning for norske barn i utlandet