Skolen på hele kloden

I Globalskolen sitter Niklas med en diktat mens Anna ligger og sover. Maia skriver fortelling mens Oliver spiser frokost. Vi driver med asynkron undervisning.

Publisert
25. mars. 2020

Av Ingebjørg M. Lyster

Det sier seg selv: Når våre norske elever er bosatt rundt i hele verden, kan vi ikke ha undervisning for alle samtidig. Så hvordan foregår asynkron undervisning?

Hver torsdag legger lærerne ut det vi kaller en leksjon i læringsplattformen Canvas. Leksjonen består av lærestoff med øveoppgaver og innleveringsoppgaver.

Lærestoffet blir i stor grad laget av lærerne. Det er tekster, videoer og interaktive oppgaver av mange slag. I lærestoffet finner elevene også lenker til pedagogiske sider på Internett, som for eksempel Salaby og NRK skole.

Innleveringsoppgavene er også varierte. Det kan være å ta opp lyd eller video for å lese for lærer eller ha en muntlig framføring. Det kan også være noen selvrettende oppgaver som gir umiddelbar respons til eleven, og det er ofte forum hvor elevene skal samhandle med hverandre. Alltid er det noen oppgaver som de får svar fra lærer på. Lærer svarer med tekst eller video en gang i uka.

Alle elevene går på lokale skoler der de bor. I Globalskolen får de det som heter kompletterende undervisning, og den består av mest norsk, litt samfunnsfag og litt KRLE, gjerne presentert som tverrfaglige opplegg.

Elevene skal jobbe minst 90 minutter hver uke, og dette skal være nok til at de tar vare på og utvikler sitt norske språk mens de bor utenlands.