Sommerhilsener fra elevene våre

Globalskolelærerne Camilla Wien, Aud Standal Digernes, Else Magerøy og Lars Arne Muren

Juni er en hyggelig tid for Globalskolens lærere. Elever og foreldre sender hilsener og takker for skoleåret. Det er tid for å suge litt på de søte karamellene, og her er noen av dem.

Publisert
22. juni. 2020

Av Ingebjørg M. Lyster

En av våre yngste elever er kommet tilbake til Norge, og mor skriver: «Hun har bare hatt to dager i norsk skole så langt, men har allerede sett at hun har lært mer gjennom alle de gode leksjonene i Globalskolen enn flere av sine norske klassekamerater her hjemme. Noe hun naturligvis er veldig stolt av. Så tusen hjertelig takk for jobben dere gjør!! Dette er et helt unikt og fantastisk tilbud!»

Dette skriver en av avgangselevene våre: «Jeg er nå 15 år og har vært med på Globalskolen siden andre klasse. Det har vært mange lærerike år, og jeg vil sende en stor takk til alle lærerne jeg har hatt og jeg er blitt kjent med gjennom alle disse årene!»

En av våre elever som bor fast i utlandet, skriver: «Globalskolen har lært meg norsk. Uten Globalskolen kunne jeg ikke snakke med farfar og farmor eller med pappa på norsk. Jeg har fått venner av at jeg snakker norsk, og Globalskolen har lært meg alt dette. Ikke bare norsk, men også mange andre tema som hjelper meg.»

En elev har tatt farvel med læreren sin med disse ordene: «Det var et veldig fint år! Jeg kommer til å savne vitsene dine.»

Korona-situasjonen har preget denne våren. Dette skriver en mor: «Takk for nok et skoleår! Vi er kjempefornøyde. Vi så også at gutten vår taklet all hjemmeskole-undervisning veldig bra da pandemien brøt ut i verden. Mye er takket være Globalskolen.»

Her er en hilsen fra en far i Startklassen. Det er klassen for elever som nesten ikke kan noe norsk når de begynner hos oss: «Tusen takk for raske tilbakemeldinger alltid. Vi har satt stor pris på Globalskolen. Det har vært så interessant å se hvordan det er mulig å få til et nært lærer-elev -forhold med teknologi. Ha en riktig god sommer!»

Vi går tilbake til de yngste og avslutter med denne inspirerende sommerhilsenen: «Jeg elsker å gjøre Globalskolen. Jeg synes det er lenge til august når vi starter igjen. Ha en fin sommerferie! Jeg gleder meg til jeg ser dere igjen.»