Til deg som ikke rakk påmeldingsfristen

I Globalskolen har vi to semestre i året. Rakk du ikke å melde inn barnet ditt i høst, har du altså snart en ny mulighet.

Publisert
5. oktober. 2021

30. januar er påmeldingsfristen for vårsemesteret, men vi tar imot påmeldinger allerede nå. Ved å være tidlig ute vil eleven være klar når leksjonene legges ut i begynnelsen av januar og kan få en rolig og god start.  

Ved å melde eleven på til vårsemesteret allerede nå, vil du motta noen tips om nettsider hvor eleven kan lese og lytte til norsk, gjøre selvrettende oppgaver og se på filmer. Det kan virke motiverende og være hyggelig for både eleven, foreldre og andre i familien. Kanskje det kan være en aktivitet som barna kan gjøre sammen med besteforeldre i Norge på delt skjerm? 

Globalskolen har tilbud til grunnskole-elever som bor utenlands i en periode før de skal tilbake til Norge. Men vi har også klasser for barn og unge som har norsk som sitt andrespråk fordi de bor fast i et annet land og har en norsk mor eller far.