Slik foregår nettundervisningen hos Globalskolen

Egen kontaktlærer, personlige tilbakemeldinger, tett samarbeid og varierte læringsmetoder. Slik har våre elever det.

Publisert
30. mars. 2020

Globalskolen tilpasser undervisningen til den enkelte elev. Derfor er både lærestoffet og undervisningsmetodene vi bruker varierte.

Samarbeid via Canvas

Som hos de fleste andre skoler, er skoleåret hos Globalskolen også delt inn i to semester. Hvert semester inneholder 15 varierte leksjoner med lærestoff og oppgaver. Undervisningen tar utgangspunkt i læreplanen for de tre fagene norsk, samfunnsfag og kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), og varer i minimum 90 minutter per uke.

Globalskolen bruker læringsplattformen Canvas. Den nettbaserte løsningen gjør at både elever, lærere og foreldre enkelt kan logge seg inn og finne lærestoff og arbeidsoppgaver. Elevene kan også samarbeide med andre elever i klassen via plattformen, samt ha kontakt med læreren.

Egen kontaktlærer og regelmessig tilbakemelding

Gode digitale verktøy og lærere med solid erfaring innen nettundervisning gjør at vi kan gi et gjennomarbeidet tilbud til grunnskoleelever verden over.

I Globalskolen har alle elevene en fast kontaktlærer som de kommuniserer med gjennom tekst, lyd og video. Undervisningen er såkalt “asynkron”, siden elevene og lærerne ofte befinner seg i ulike tidssoner. Det vil si at lærer og elev ikke trenger være påkoblet samtidig for å gjennomføre undervisningen.

Hver uke får elevene tilbakemelding på innlevert arbeid fra sin kontaktlærer. Vi får stadig høre at den tette kontakten mellom elevene og våre norske lærere betyr mye for barn som går på skole i utlandet.

Teknisk hjelp og veiledning

Nettundervisning er i utgangspunktet ukomplisert, men uforutsette ting kan jo alltid skje, spesielt når du er i et helt nytt og fremmed land. Heldigvis har vi gode supporttjenester her hos Globalskolen.

Eli Aarvik er IT-ansvarlig og har hovedansvaret for support. Når det er behov for det, stiller hun opp på kort varsel. Eli får oftest spørsmål relatert til lyd og bilde. Via programmet Teamviewer kan hun, med din tillatelse, ta over maskinen din og finne en løsning.

På de laveste trinnene gir vi foreldreveiledning slik at de foresatte kan være lærerens forlengede arm. Vi ser at for mange familier blir undervisningen fra Globalskolen en hyggelig familieaktivitet.

IT-ansvarlig Eli Aarvik stiller opp på kort varsel og bistår våre elever som trenger hjelp verden over.

Les mer om IT-Eli som er like blid, uansett hvilke utfordringer hun møter på.